Trajni nalog

Infostan - aktivirajte trajni nalog i plaćajte komunalne usluge Diners Club karticom bez čekanja u redovima

Saznajte više

Diners Club i JKP Infostan omogućili su plaćanje komunalinih usluga Diners Club karticom. Davanjem Ovlašćenja (trajnog naloga) rasterećeni ste obaveze čekanja u redovima a uplatnice će Vam i dalje stizati na kućnu adresu uz naznaku da je aktiviran trajni nalog za plaćanje putem Diners Club kartice.

Za sve naloge predate do 15. u mesecu usluga će se aktivirati istog meseca, odnosno obaveza za taj mesec će biti u Vaše ime plaćena, a Vi zaduženi na Vašoj kartici.

Popust od 5% za plaćanje u roku dospeća računa ostvarujete i ovim načinom plaćanja, s tim što ćete na ime naknade za obradu naloga biti zaduženi za 1,5% od iznosa mesečnog zaduženja prema JKP Infostanu.

Ukoliko Vam je kartica u blokadi trajni nalog za plaćanje Infostana neće biti realizovan.

Ukoliko živite u Beogradu a želite ovu uslugu potrebno je da popunite i dostavite Diners Clubu sledeće OVLAŠĆENJE .


MobilPaid - plaćajte postpaid i prepaid račune kod operatera MTSa i Telenora Diners Club karticom

Saznajte više

Telenor

TRAJNI NALOG ZA PLAĆANJE POSTPAID RAČUNA

Ukoliko ste korisnik Telenorovih postaid terifnih paketa, svoje mesečne račune možete da placate putem trajnog naloga. Za sve naloge primljene do 15-og u mesecu, usluga plaćanja počinje tekućeg meseca.

Potvrdu da Vam je transakcija odobrena dobićete putem SMS-a. U slučaju kada Vam transakcija nije autorizovana od strane Diners Club-a, redovan račun dobijate od TELENORA.

Aktivirajte uslugu

DOPUNA PREPAID KREDITA

Prepaid korisnici u okviru Telenor mreže mogu da dopune kredit sebi i drugima, dok postpaid korisici mogu da vrše dopunu samo drugom prepaid korisniku. Korisnik kojem je kredit uplaćen dobiće potvrdu o dopuni kredita putem SMS-a.

SMS poruka za iniciranje dopune tarifira se prema cenovniku operatera, a bruto iznos dopune uvećava se za 1% na ime obrade transakcije. Po jednom iniciranju dopune iznos mora biti između 100 i 5.000 RSD, dok je dnevni limit tj. broj iniciranja dopune određen isključivo vašim limitom u Diners Clubu.

Zaduženje za uslugu mobilpaid dospeva jednom mesečno zajedno sa ostalim troškovima nastalim korišćenjem Diners Club kartice.

Aktivirajte uslugu
Usluga će biti aktivirana 24h od predaje aplikacije.Gubitak ili promenu broja mobilnog telefona nam obavezno prijavite jer u suprotnom nećete biti u mogućnosti da reklamirate troškove izražene na Vašem DC računu.
Gubitak kartice ili prestanak članstva iz bilo kog razloga povlači i nemogućnost korišćenja ove usluge.
Mobilpaid uslugu možete otkazati u bilo kom trenutku samo pisanim putem.


MTS

DOPUNA PREPAID KREDITA

Dopunite bilo koji prepaid prepaid broj u okvuru MTS mreže. Mobilpaid se aktivara 24 h od predaje aplikacije. Iznos dopune može biti u rasponu od 150 do 2000 dinara.

Ukoliko član Diners Cluba nema neizmirenih obaveza ili prekoračenja limita, dnevno može da dopuni 2000 dinara.

Aktivirajte uslugu
Usluga će biti aktivirana 24h od predaje aplikacije.Poruku pošaljite na broj 8585. Da biste potvrdili plaćanje, morate odgovoriti na USSD poruku koju ćete dobiti odmah po slanju zahteva. Kao odgovor treba da vratite samo Vaš mPin (ne PIN od Diners Club kartice!). Da biste to uradili, odaberite opciju u zavisnosti od tipa telefona ("Answer" ili "OK", "Reply", "Odgovori"...) nakon čega Vam se otvara polje za unos. Po unosu mPin-a, odaberite opciju kojom se uneta vrednost šalje ka mPayment sistemu.


Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2017