Nagradni katalog
 
 
NAGRADNI PROGRAM
 

PROPOZICIJE

• Nagradni program počeo je od 1. oktobra 2006. (od Izveštaja o zaduženju broj 10 za 2006. godinu)
• Pravo učešća u Nagradnom programu imaju svi članovi kompanije Diners Club International Belgrade d.o.o.
• Uslov za obračun bodova je da Izveštaj o zaduženju bude plaćen u dospeću

OBRAČUN

Bodovi se obračunavaju jednom mesečno (10-15 dana posle datuma dospeća):
• Bodovi svih korisnika po ovlašćenju Člana skupljaju se na ime Člana (Osnovnom članu pripadaju bodovi svih dodatnih korisnika, odnosno Poslodavcu pripadaju bodovi svih korisnika poslovne kartice)
• U obračun bodova ne ulaze troškovi sa benzinskih pumpi
• U obračun bodova ne ulazi podizanje gotovine
• U obračun bodova ne ulaze naknade Diners Cluba

Bodovi se obračunavaju na sledeći način:
• Za članove koji Izveštaj o zaduženju dobijaju u dinarima 150 dinara = 1 bod
• Za članove koji Izveštaj o zaduženju dobijaju u evrima 1,20 € = 1 bod
• Plaćanje DC karticom u D.C. Travel-u donosi dvostruki broj bodova!
• Plaćanje DC karticom u Principal Club-u donosi dvostruki broj bodova!

Ukupan broj osvojenih bodova iskazan je na Izveštaju o zaduženju.
Kompletan asortiman ponuđenih nagrada objavljen je u nagradnom katalogu Diners Cluba i na internet stranici www.diners.rs.

REALIZACIJA

Da biste zamenili nagradne bodove za poklone iz nagradnog programa morate dostaviti popunjen nagradni kupon na jedan od sledećih naćina:

• faksom (011/344 1865)
• poštom (Diners Club International, 11000 Beograd, p.fah 173)
• lično (prostorije Diners Cluba u Beogradu, Novom Sadu ili Podgorici)

Sva pitanja, informacije, primedbe i reklamacije pošaljite na rewards@diners.rs.
Nepravilno popunjeni kuponi (npr. podaci pogrešno uneti, prepravljani ili precrtavani, netačno obračunati bodovi i sl.) smatraće se nevažećim.

UDRUŽIVANJE BODOVA

• Član ima pravo da udruži bodove ukoliko ima najmanje 100 prikupljenih bodova.
• Član ima pravo da udruži bodove sa članovima uže porodice (bračni drug, roditelj, dete) ukoliko žive na istoj adresi
• Članovi uže porodice daju saglasnost za udruživanje bodova svojim potpisom na nagradnom kuponu.
• Član (pravno lice) ima pravo da ustupi bodove na udruživanje bilo kome od ovlašćenih korisnika poslovne kartice uz pisanu, zvanično overenu, saglasnost.

PREUZIMANJE POKLONA

• Članovi Diners Club-a s prebivalištem u Beogradu lično podižu nagrade u prostorijama Diners Club-a u Njegoševoj 72, nakon što dobiju naše obaveštenje o datumu preuzimanja. Članovi Diners Club-a s prebivalištem u Novom Sadu lično podižu nagrade u novosadskoj poslovnici u Dimitrija Tucovića 2a, nakon dobijenog obaveštenja o datumu preuzimanja.
• Poklone može da preuzme i osoba koju Član posebno ovlasti.
• U ostale gradove nagrade šaljemo poštom. Poštarinu plaća primalac pošiljke.
• Rok za isporuku nagrada je 30 dana od prijema nagradnog kupona.
• Rok za preuzimanje artikala je 12 meseci od dana realizacije bodova (ne važi za vaucere).

VREDNOSNI BONOVI

• Nagradne vrednosne bonove može da iskoristi isključivo osoba na koju glase do datuma navedenog na samom vrednosnom bonu (60 dana od ugovorenog datuma preuzimanja).
• U slučaju da je vrednost usluge/kupovine manja od iznosa vrednosnog bona, smatraće se da je ceo vrednosni bon potrošen.
• U slučaju da je vrednost usluge/kupovine veća od vrednosti vrednosnog bona, razlika se doplaćuje DC karticom.
• Rok za preuzimanje bonova je datum njegovog važenja koji je iskazan na samom vrednosnom bonu.

ZASTAREVANJE BODOVA

• Bodovi zastarevaju ukoliko se ne iskoriste u roku od 36 meseci od dana njihovog obračuna.
• Prilikom realizacije bodova kroz popunjene kupone, troše se prvo bodovi Člana koji je popunio kupon (i to hronološki - od najstarijih prema najnovijima), zatim bodovi prvog člana saglasnog za udruživanje (takođe hronološki), i tako redom dok se ne sabere potreban broj bodova za narudžbinu po kuponu.

GUBLJENJE BODOVA

Svi članovi koji otkažu članstvo ili kojima je članstvo otkazao Diners Club, gube pravo na realizaciju nagradnih bodova po otkazanim karticama. Svi članovi koji ne preuzmu artikle i vrednosne bonove u predviđenom roku gube bodove koji su za iste realizovani.

REKLAMACIJE

Član ima pravo da uloži žalbu na obračun broja bodova. Diners Club je u obavezi da žalbu razmotri do narednog Izveštaja o zaduženju.

Odobrene ili uručene nagrade se ne mogu naknadno zameniti.

 Nagradni katalog (katalog.pdf, 2.52MB)

 

 

 
 
  |   Vrh strane   |   Naslovna strana   |   Mapa sajta   |   Kontakt   |  
Copyright © Diners Club International Begrade, Ltd .