Najčešća pitanja

Kategorije

 • Blagajna:

  Koje je radno vreme blagajne?

  Diners Club ima blagajnu u Beogradu. Radno vreme blagajne je od 9 do 18 h radnim danima i subotom od 9 do 15 h.

  Mogu li obavezu da platim čekovima banke na vašoj blagajni?

  Da.

  Mogu li da platim drugim karticama?

  Ne.

  Mogu li da platim devizama?

  Ne direktno, ali u prostorijama Diners Cluba u Beogradu postoji menjačnica na kojoj možete promeniti devizna sredstva u dinare tako da možete doći sa devizama i platiti račun u dinarima.

  Može li neko drugi da plati u moje ime?

  Da, uplatu može da izvrši bilo ko, bez posebnog ovlašćenja. Neophodno je da zna za koga vrši uplatu i u kom iznosu jer neovlašćenim osobama ne dajemo podatke o članovima i stanju njihovog računa.

 • Najava puta:

  Zašto se radi najava?

  Česte zloupotrebe kartica, naročito u svetu, nalažu danonoćno praćenje transakcija. Ukoliko dobijemo zahtev za proveru našeg člana iz zemlje u kojoj koristi karticu, moramo u kratkom roku da odgovorimo. Ako je put najavljen, potvrdimo da je transakcija u redu. U slučaju da nema najave, a pokušaj da se član kontaktira ne uspe – kartica biva blokirana sve dok se korisnik ne javi i potvrdi da su troškovi u redu.

  Da li je najava obavezna?

  Ne, ali ponekad se na kraći ili duži period za neku zemlju uvede poseban monitoring tako da je bez najave nemoguća potrošnja. U ovom trenutku to važi za BRAZIL i JAPAN.

  Koliko dana pre puta se vrši najava?

  Ne ranije od tri dana.

  Na koji način mogu da najavim put?

  Telefonom: (011) 308 16 26 u radno vreme korisničkog servisa. Imejlom: najava@diners.rs pri čemu treba navesti ime i prezime korisnika, poslednje 4 cifre broja kartice, datum do kada traje put i zemlje u kojima će boraviti.

  Da li treba da najavljujem put u Crnu Goru (ili Srbiju)?

  Ne, jer transakcije prati autorizacioni centar u Beogradu.

  Da li treba da se odjavim kada se vratim sa puta?

  Samo u slučaju da ste se bili na putu u Bugarskoj ili na Tajlandu i tamo koristili karticu. U tim zemljama se često prave falsifikati i radi sigurnosti bolje je stornirati karticu i izdati novu (trajanje izdavanja nove kartice je 24h).

  Da li ima specifičnosti vezanih za korišćenje kartice u nekoj zemlji?

  Način korišćenja kartice je isti za bilo koju zemlju u svetu.

 • Gotovina – Cash Advance [keš advans]:

  Da li mogu da podignem gotovinu Diners karticom?

  Da, Diners Club je omogućio članovima da u izuzetnim slučajevima mogu da podignu i gotovinu.

  Gde mogu da podignem gotovinu?

  U Srbiji – na bankomatima OTP banke.
  U Crnoj Gori - na šalterima i bankomatima Hipotekarne i NLB Montenegrobanke, i na bankomatima CKB i AtlasMont banke.
  U inostranstvu - na svim bankomatima sa oznakom pulse (u SAD, Kanadi, Meksiku i na Karibima) ili sa oznakom Diners Club International (u ostalim zemljama), kao i na šalterima banaka koje sarađuju sa DCI.

  Postoji li spisak mesta za cash advance u inostranstvu?

  Da, lokator bankomata (ATM) i šaltera (OTC) na kojima možete da podignete gotovinu pronađite na adresi www.dinersclubcash.com.

  Podizanje gotovine na šalterima

  U pošti i bankama gotovina se podiže na šalterima predviđenim za to od strane ekspoziture. Prilikom isplate u obavezi ste da blagajniku pokažete važeću ličnu katu ili pasoš.

  Kolika je naknada za podizanje gotovine?

  Za sve detalje pogledajte NAKNADE.

  Kako se plaća podizanje gotovine (kada se fakturiše)?

  Podizanje gotovine se fakturiše i plaća isto kao i svaki drugi trošak načinjen DCI karticom.

  Šta je to PIN i čemu služi?

  PIN je skraćenica od Personal Identification Number, što u doslovnom prevodu znači Lični Identifikacioni Broj. Ovaj broj, kada je u pitanju korišćenje Diners Club kartice, ISKLJUČIVO služi za podizanje gotovine na bankomatima gde zamenjuje potpis korisnika kartice.

  Može li da se podigne gotovina na blagajnama DC?

  Članovi DCI Belgrade, bilo da su iz Srbije bilo iz Crne Gore NE MOGU da podignu gotovinu na našim blagajnama.

 • Kupovina na rate:

  Da li u svim prodavnicama koje imaju ugovor sa DC mogu da kupujem na rate?

  Ne. Kupovina na rate je moguća samo u prodavnicama koje sa DC imaju potpisan ugovor o kupovini na rate. Takva mesta su obeležena posebnom nalepnicom.

  Na šta treba da obratim pažnju prilikom kupovine na rate?

  Na slipu koji potpisujete mora biti naznačen broj rata i upisan ukupan iznos, jednak iznosu fiskalnog računa.

  Ima li nekih ograničenja prilikom kupovine na rate?

  Kupovina na rate se odobrava samo članovima koji poštuju Opšta pravila i uslove za korišćenje DC kartice. Najvažnije među njima je da se ne kasni sa plaćanjem računa. Članovima koji se pridržavaju pravila, jedino ograničenje može da predstavlja limit.

  Da li plaćam kamatu na neotplaćene rate?

  Ne. Kamata se obračunava isključivo za docnju u plaćanju.

  Zašto su mi sve neplaćene rate stigle odjednom?

  U slučaju da ne platite prethodni račun u celosti do štampe narednog računa prekinuli ste plaćanje na rate. Svi troškovi koji su bili podeljeni na rate će se iskazati u ukupnom iznosu preostalih rata.
  U slučaju da se prekine članstvo (odlukom člana ili odlukom DC) svi neplaćeni troškovi se prosleđuju odmah na račun.

  Mogu li troškovi rata da se obračunaju i plate u celosti?

  Mogu.

  Da li je moguće troškove, koji su zbog zakašnjenja fakturisani u celosti, vratiti ponovo na rate?

  Reaktiviranje rata je moguće samo u slučajevima koje odobri Kreditni odbor Diners Cluba.

  Da li je tačno da u nekim prodavnicama nije moguća kupovina na rate za mali iznos?

  Prodajna mesta mogu da, u zavisnosti vrste robe, dobavljača i sl. definišu uslove pod kojima prodaju na rate. DC je obezbedio podršku kroz autorizacioni sistem za svaki vid dogovora kupca (člana) i prodavca (prodajnog mesta).

  Da li mogu da kupujem na rate u inostranstvu?

  NE, trošak dolazi u celosti.

 • Autorizacija:

  Kartica mi je u redu, ali radnik u autorizaciji neće da mi odobri trošak?

  Radnik autorizacije ne odobrava troškove već to čini računar. Ukoliko je autorizacija odbijena, za to mora da postoji razlog.

  Koji su razlozi odbijanja autorizacije?

  - Kartica je poništena;
  - Kartica je istekla;
  - Kartica još nije počela da važi;
  - Od roka za uplatu računa je proteklo više od 10 dana;
  - Prekoračen je limit;
  - Postoji dugovanje po nekoj drugoj kartici izdatoj istom korisniku;
  - Uplata kojom je pokriven dug ili dopunjen limit nije proknjižena;
  - Podaci o članu nisu ažurni (adresa, telefon, firma...)

  Ne postoji ni jedan od razloga za odbijanje autorizacije. Šta da radim?

  Pozovite korisnički servis (011) 308 16 26 u radno vreme ili (011) 344 03 72 posle radnog vremena i ustanovićemo šta se zbiva.

  Dobio sam poruku da mi je odobren trošak, a trgovac kaže da nije!?

  Ako smo odobrili, a trgovac nije dobio odobrenje, u većini slučajeva su razlog loše linije (piše: neuspešna transakcija, neuspeo prijem, nema odgovora i sl.) Najbolje je da ponovo uputi zahtev (provuče karticu).Tom prilikom poništava se prethodna nekompletna transakcija i odobrava nova.

  Koliko dana posle dopeća fakture počinju da mi odbijaju autorizaciju?

  Ako je od roka za plaćanje (dospeća) proteklo 10 dana kartica će biti blokirana. Članovima koji su ažurirali brojeve mobilnih telefona dva dana ranije šaljemo SMS u kome molimo da izmire dug kako bi izbegli blokadu kartice.

  Koliko brzo posle uplate, ako mi je kartica bila blokirana, mogu ponovo da je koristim?

  Ako je prekoračen limit - pošaljite priznanicu na faks (011) 344-1865 i čim je proverimo omogućićemo dalju potrošnju u visini uplate.
  Ako je kartica blokirana zbog dugovanja dužeg od 10 dana, čim uplata bude proknjižena kroz sistem DC, najviše 24 h.
  Ako je kartica blokirana zbog dugovanja dužeg od 30 dana, u roku od 3 dana od knjiženja kroz sistem DC.
  Ako je kartica blokirana zbog dugovanja dužeg od 60 dana, za deblokadu kartice morate da se obratite Kreditnom odboru Diners Cluba Beograd.

  Da li se naplaćuje blokada/deblokada kartice?

  Da, blokada se naplaćuje 1.000,00 dinara, a deblokada 800,00 dinara.

  Da li sam u obavezi da dam ličnu kartu kada mi je traži prodavac?

  Nije uobičajeno da se korisnici DC kartica legitimišu, ali ukoliko Vam zatraže neki dokument u obavezi ste da ga pokažete.

 • Limit potrošnje:

  Kako se određuje limit?

  Početni limit određuje Komisija, a svaka dalja promena vrši se na pisani zahtev člana za vanredno povećanje limita. O zahtevu odlučuje Kreditni odbor DCI Belgrade na osnovu kreditne istorije člana i eventualnih dodatnih provera.

  Koliki mi je limit potrošnje?

  Vaš limit možete saznati pozivom na tel. broj 011 308 1626

  Nameravam da izvršim plaćanje ali je iznos veći od mog preostalog limita. Mogu li tu razliku da uplatim i tako podignem limit?

  Da.

 • Izveštaji o zaduženju (računi):

  Kada mi se generiše račun?

  Radi optimalnog korišćenja vremena i resursa potrudili smo se da članstvo razvrstamo u više grupa tako da, u zavisnosti od grupe kojoj pripadate, račun dobijate u istom periodu svakog meseca. Pravilo je - jedan račun mesečno u istoj nedelji (na primer, uvek u drugoj nedelji).

  Koji je rok plaćanja računa?

  Rok plaćanja, takozvano DOSPEĆE, naznačen je u gornjem desnom uglu na računu. Tu se nalaze plan štampe i dospeća sledećeg računa.

  Šta ako mi račun stigne posle datuma dospeća?

  Pre otvaranja računa pogledajte koverat i ukoliko se datum sa poštanskog žiga razlikuje od datuma odštampanog u adresnom prostoru nemojte otvarati pošiljku. Samo tako možete da izvršite reklamaciju na rad pošte. Ukoliko se datumi slažu, a pošiljka vam je stigla mnogo kasnije, morate da proverite sa vašim poštonošom gde je bio zastoj.

  Mogu li račun da primam E-mail-om?

  Da. Popunite ovaj formular.

  Možete li račun da pošaljete i E-mail-om i poštom?

  Original ne, ali kopiju da.

  Možete li račun da mi pošaljete faksom?

  Na zahtev člana kopiju računa šaljemo faksom.

  Može li se naknadno dobiti originalni račun?

  Da, ali samo poslednji.

  Mogu li da dobijem analitiku računa za celu godinu?

  Da.

  Može li neko drugi da se informiše o stanju mog računa?

  Ne. Svi podaci o članu su poslovna tajna, ali član obično odobrava da u njegovo ime razgovaraju svi dodatni korisnici.

  Može li se dobiti predračun?

  Ne. Svi podaci o članu su poslovna tajna, ali član obično odobrava da u njegovo ime razgovaraju svi dodatni korisnici.

  Prema kom kursu se obračunavaju troškovi iz inostranstva?

  Potrošnja u inostranstvu obračunava se u dinarima prema prodajnom kursu valute EUR kod OTP banke a.d. Novi Sad za efektivu, primenjivom na dan obrade Izveštaja.

  Mogu li kao avans da položim devize, da ne gubim na kursu?

  NE, Diners Club Beograd posluje isključivo u dinarima.

  Mogu li uplaćeni avans da dobijem nazad?

  Naravno. Ukoliko planirano plaćanje niste obavili pa avans više nije potreban pozovite korisnički servis u vezi davanja naloga za isplatu.

 • Mobilpaid:

  Šta je to mobilpaid?

  To je pogodnost plaćanja troškova za mobilne telefone kroz Diners račune.

  Kako se koristi ova usluga?

  Morate prvo da popunite prijavu (trajni nalog) za uslugu koju želite. Obuhvaćeno je sledeće:
  PostPaid plaćanje računa za TELENOR mrežu
  PrePaid dopuna za TELENOR mrežu
  PrePaid dopuna za MTS: mrežu
  Kroz uslugu dopune, možete da dopunite bilo koji PrePaid broj u okviru Vaše mreže.

  Posle kog vremena se aktivira mobilpaid od momenta kada predam zahtev?

  PostPaid plaćanje računa za TELENOR mrežu: Ukoliko do 20. u mesecu predate zahtev, biće aktivirano za taj mesec.
  PrePaid dopuna za TELENOR mrežu: usluga je aktivna prvog sledećeg radnog dana
  PrePaid dopuna za MTS mrežu: Ukoliko ste od operatera dobili mPIN usluga je aktivna prvog sledećeg radnog dana.

  Kako se radi dopuna?

  Pogledajte detaljno uputstvo.

  Koliki iznos mogu da ukucam kao dopunu?

  Za Telenor iznosi su: 200,300,500 i 1000 dinara
  Za MTS: iznosi su od 150 do 2000 dinara.

  Kako i kada se fakturiše zaduženje za mobil paid?

  Kao i svaki drugi trošak, na prvom sledećem računu dobićete sve što ste potrošili do momenta štampe računa.

  Zašto ne mogu da uradim dopunu (platim post-paid račun)?

  U slučaju da Vam je kartica u blokadi zbog neizmirenih računa mobil paid usluga neće biti u funkciji sve dok se ne regulišu dugovanja.

  Promenio sam tarifni paket, da li moram ponovo da dajem trajni nalog?

  Da, u trajnom nalogu je sadržan broj vašeg ugovora sa operaterom, a promenom paketa se promenio i ugovor pa je stari prestao da važi.

 • Infostan:

  Kako se aktivira ova vrsta plaćanja?

  Morate prvo da popunite trajni nalog za aktiviranje ove usluge.

  Kako se popunjava trajni nalog?

  Pratite link na stranu gde je ova procedura objašnjena.

  Kome se predaje formular?

  Formular se predaje korisničkom servisu DCI Belgrade.

  Kada se aktivira usluga u odnosu na momenat kada predam zahtev?

  U slučaju da predate zahtev do 15-og u mesecu obračun za taj mesec će vam biti prebačen kao trošak na vašem DC računu. U slučaju da zahtev predate posle 15-og obračun u račun će Vam ući obračun za sledeći mesec.

  Mogu li da dam trajni nalog za plaćanje više Infostan računa?

  Da, na obrascu ima mesta za tri računa, ali možete da popunite više formulara.

  Zašto nije urađen prenos sredstava?

  U slučaju da Vam je kartica u blokadi zbog neizmirenih računa zaduženje za infostan Vam neće ući u okvir DC računa i moraćete da ga regulišete sami.

 • Reklamacije (u zemlji i inostranstvu):

  Više puta sam zadužen za isti iznos!

  Trošak je bio na rate ali mi je na računu u celosti!

  Nikada nisam bio na ovom prodajnom mestu!

  Iznos na računu nije isti kao iznos na slipu!

  Ne prepoznajem ovaj trošak!

  Taj trošak je plaćen na drugi način!

  Obračunate su mi kamate, a bio sam u pretplati!

  Nije mi stigla uplata za tax-free već dva meseca!

  U dnu svakog Izveštaja o zaduženju naznačeno je da reklamaciju možete da izvršite svakog radnog dana u vremenu od 9-17 časova na broj telefona (011) 308-1626. Reklamcije možete poslati i faksom ili e-mailom u naznačenoj formi Izjava - Reklamacija.

  Zadužili ste me više puta a dobio sam samo jednu dopunu!

  Diners Club nema uvid u Vaše dopune putem SMS poruka. Ono što vam fakturišemo stiglo nam je od operatera mobilne telefonije i ukoliko ste više zaduženi morate potražiti listing od svog operatera.

  Pošto mi je uvažena reklamacija, hoću li da dobijem ispravljen reklamirani račun?

  Ne, račun je generisan i ne može da se menja. Sve kasnije promene, uključujući i reklamacije, videćete na sledećem računu.

  Opet ste mi obračunali kamatu za račun koji sam platio. Zašto?

  Pretpostavimo da račun broj 1 nije plaćen pa posle dospeća (na primer 10.01) počinje da teče kamata. Na dan generisanja računa broj 2 (na primer 01.02) izračunava se kamata za neplaćeni račun broj 1 (za period od dospeća računa broj 1 do dana štampe računa broj 2, dakle od 11.01 do 01.02). Recimo da platite račun broj 2 u roku (na primer 10.02). Na računu broj 3 za njega neće biti kamata, ali će biti još kamate za račun broj 1 (to je ono za šta kažete opet). Kamate teku dok se ne izmiri glavnica (osnovni dug) tako da je kamata za račun broj 1 u stvari kamata za period od štampe računa broj 2 (01.02) do dana zatvaranja glavnog duga sa računa broj 1 (10.02).

 • Uplate:

  Koji je broj tekućeg računa Diners Cluba?

  Broj tekućeg računa naznačen je na Izveštaju o zaduženju u gornjem desnom uglu (325-9500700034330-25).

  Koliko vremena je potrebno da mi sredstva budu proknjižena na karticu ako vam uplatim preko pošte ili druge banke?

  Uplate knjižimo na osnovu zvaničnih Izvoda banaka. Izvodi se zaključuju u jutarnjim časovima za prethodni radni dan. Ali, imajte u vidu da međubankarska razmena ne funkcioniše popodne i vikendom. Stoga sredstva "putuju" bar jedan, a često i više dana (ako uplatu izvršite u petak popodne u banci u kojoj Diners Club nema tekući račun).

  Uplatio sam pre 15 dana, sigurno sam dobro popunio uplatnicu, kako još nije uknjiženo?

  Najbolje da pošaljete kopiju uplatnice faksom kako bismo lakše istražili slučaj.

  Kako da proverim da li mi je proknjižena uplata van radnog vremena korisničkog servisa?

  Naš Internet servis My Diners sadrži i ove informacije.

  Može li se višak od uplate sa business kartice preknjižiti na ličnu (i obrnuto)?

  Pošto se verovatno radi o grešci prilikom popunjavanja uplatnice, možemo da izvršimo preknjiženje, ali na osnovu PISANOG naloga uplatioca.

 • Korišćenje kartice na internetu:

  Može li se kartica koristiti na internetu?

  Da, na svim sajtovima koji imaju naznačenu mogućnost plaćanja našim karticama, kao i na većini sajtova koji prihvataju Discover kartice.

  Šta od podataka sme da se ukuca na internetu?

  Svi podaci osim PIN-a.

  Šta je to CVV2?

  Kontrolni broj koga čine poslednje tri cifre broja odštampanog na poleđini kartice (17 cifara crne boje) u prostoru za potpis (bela trakica sa oznakama DC).

  Koliko je sigurno korišćenje kartice na internetu?

  Prilično je sigurno na proverenim sajtovima, ali ne postoji stoprocentna zaštita. Stoga je Diners Club blokirao potrošnju na Internetu ukoliko nije najavljena. Preporuka je da vašu karticu korisitite samo na proverenim sajtovima jer se najveći broj internet prevara upravo odnosi na "lažne" sajtove. Što se tiče samog prenosa podataka, on je veoma bezbedan.

  Da li je moguće trajno (de)blokirati korišćenje kartice preko interneta?

  Da. Za ovu uslugu kontaktirajte naš korisnički servis (011 308 16 26).

 • Oštećenja kartice:

  POS terminal mi ne očitava karticu?

  U slučaju da POS ili ATM ne mogu da očitaju vašu karticu, postoji mogućnost da je magnetni zapis oštećen, odnosno, da je kartica razmagnetisana. U ovom slučaju radi provere/zamene kartice kontaktirajete korisnički servis DC +381 11 308 16 26 .

  Kartica mi je fizički oštećena?

  Ako se dogodi da Vam se kartica fizički deformiše u bilo kom vidu (prelomi, istopi, razdvoji) radi zamene kartice kontaktirajete korisnički servis DC +381 11 308 16 26 .

  Kartica mi je oštećena, a nalazim se u inostranstvu?

  U slučaju da je Vaša kartica oštećena, a nalazite se u inostranstvu moguća je zamena u roku od 24 h. Potrebno je da nazovete korisnički servis DC +381 11 308 16 26 i dostavite podatke o vašem mestu boravka kao i kontakt telefon kako bi Vam kartica bila isporučena.

 • Nestanak kartice:

  Šta u slučaju gubitka ili krađe kartice?

  U slučaju nestanka kartice ODMAH obavestite dežurnu službu na broj: (011) 344 03 72 . Od momenta obaveštenja o gubitku ili krađi kreditne kartice svu finansijsku odgovornost snosi Diners Club, osim u slučaju da je sa karticom izgubljen i PIN .
  Nova kartica se odobrava tek po prijemu pisane izjave o nestanku kartice koju možete preuzeti ovde:

  Prijava za izgubljenu, ukradenu ili zaboravljenu ličnu Diners Club karticu
  Prijava za izgubljenu, ukradenu ili zaboravljenu poslovnu Diners Club karticu

  Popunjenu i potpisanu izjavu možete nam poslati:
  E-mail-om (skeniranu) na adresu clanstvo@diners.rs
  Faxom na broj (011) 344 18 65
  Poštom na adresu Diners Club International Belgrade d.o.o., Baba Višnjina 26, 11000 Beograd

  Ne znam gde mi je kartica, možda... ?

  Nemojte se dvoumiti niti oklevati. Prijavite nestanak odmah! Ako u toku dana pronađete karticu i ako nije bila u posedu trećeg lica, možemo da je ponovo aktiviramo.

 • Nagradni bodovi:

  Kako da dobijem nagradne bodove?

  Po propozicijama Nagradnog programa , nagradni bodovi pripadaju svakom članu koji Izveštaj o zaduženju plati u dospeću.

  Koliko imam bodova?

  Zvaničan broj Nagradnih bodova objavljujemo na Izveštaju o zaduženju.

  Mogu li bodovima da platim članarinu?

  Da, ali bodovima se plaća godišnja članarina. Ukoliko ste se opredelili da članarinu plaćate mesečno (na rate), ne možete je platiti bodovima.

  Nemam dovoljno bodova za članarinu, mogu li da doplatim razliku?

  Ne, ni za članarinu niti za bilo koji drugi artikal iz Nagradnog programa.

  Kada bodovi zastarevaju?

  Bodovi zastarevaju posle 3 godine ukoliko nisu iskorišćeni. Brisanje zastarelih bodova vrši se na dan obračuna novih. Na primer, bodovi dobijeni za račun 10 od pre tri godine brišu se u trenutku obračuna bodova za račun 10 u tekućoj godini.

 • Prigovori:

  Kako da podnesem prigovor na rad ili uslugu kompanije?

  Detaljnije informacije o načinu na koji možete da podnesete prigovor, kao i o načinu postupanja po podnetom prigovoru pročitajte u dokumentu koji možete preuzeti ovde:

  OBAVEŠTENJE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PODNETOM PRIGOVORU

 • TERMINOLOGIJA:

  ČLAN

  Član Diners Club-a je fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo odgovortnost za plaćanje troškova svih ovlašćenih korisnika naših kartica.

  KORISNIK (dodatni član)

  Osoba čije je ime navedeno na našoj kartici izdatoj na korišćenje po ovlašćenju Člana.

  PRODAJNO MESTO

  Mesto koje svoje proizvode ili usluge prodaje prihvatajući Diners Club kartice kao sredstvo plaćanja.

  POS (ili EPOS)

  Elektronski uređaj za očitavanje kartica i proveru plaćanja na prodajnom mestu.

  PIN

  Četvorocifreni elektronski potpis - ISKLJUČIVO za bankomate!

  LPIN

  Šestocifreni elektronski potpis - koristi se za proveru stanja na računu putem lokalnih servisa Diners Cluba (na primer MyDiners).

  SLIP

  Obračunski listić čijim potpisivanjem korisnik prihvata navedeni trošak.

  ATM - Bankomat

  Automat za isplatu gotovine korisnicima kartica.


Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2017