Nagradni program

Nagradni program

Nagrađujemo vaše poverenje

Članstvo u Diners Clubu, pored svih pogodnosti koje Vam pruža naša kartica, podrazumeva i učestvovanje u besplatnom Nagradnom programu koji je namenjen upravo Vama – vernim članovima Diners Cluba. Jedinstven, zanimljiv i veoma raznolik. Trudićemo se da naš Nagradni program uvek sledi Vaše želje i potrebe, a na Vama je samo da svojom potrošnjom i pravovremenim plaćanjem dospelih obaveza prikupite što više nagradnih bodova koji će Vas dovesti do nagrada po Vašem izboru.

Nagradni katalog Kupon

PROPOZICIJE

 • Nagradni program počeo je od 1. oktobra 2006. (od Izveštaja o zaduženju broj 10 za 2006. godinu)

 • Pravo učešća u Nagradnom programu imaju svi članovi kompanije Diners Club International Belgrade d.o.o.

 • Uslov za obračun bodova je da Izveštaj o zaduženju bude plaćen u dospeću


OBRAČUN

Bodovi se obračunavaju jednom mesečno:

 • Bodovi svih korisnika po ovlašćenju Člana skupljaju se na ime Člana (Osnovnom članu pripadaju bodovi svih dodatnih korisnika, odnosno Poslodavcu pripadaju bodovi svih korisnika poslovne kartice)

 • U obračun bodova ne ulaze troškovi sa benzinskih pumpi

 • U obračun bodova ne ulazi podizanje gotovine

 • U obračun bodova ne ulaze naknade Diners Cluba


Bodovi se obračunavaju na sledeći način:

 • Za članove koji Izveštaj o zaduženju dobijaju u dinarima 150 dinara = 1 bod

 • Za članove koji Izveštaj o zaduženju dobijaju u evrima 1,20 € = 1 bod

 • Plaćanje DC karticom u D.C. Travel-u donosi dvostruki broj bodova!

 • Plaćanje DC karticom u Principal Club-u donosi dvostruki broj bodova!


Ukupan broj osvojenih bodova iskazan je na Izveštaju o zaduženju. Kompletan asortiman ponuđenih nagrada objavljen je u nagradnom katalogu Diners Cluba.


REALIZACIJA

Da biste zamenili nagradne bodove za poklone iz nagradnog programa morate dostaviti popunjen nagradni kupon na jedan od sledećih načina:

 • faksom (011/344 1865 )

 • poštom (Diners Club International, 11000 Beograd, p.fah 173)

 • lično (prostorije Diners Cluba u Beogradu, Novom Sadu ili Podgorici)


Sva pitanja, informacije, primedbe i reklamacije pošaljite na rewards@diners.rs. Nepravilno popunjeni kuponi (npr. podaci pogrešno uneti, prepravljani ili precrtavani, netačno obračunati bodovi i sl.) smatraće se nevažećim.


UDRUŽIVANJE BODOVA

 • Član ima pravo da udruži bodove ukoliko ima najmanje 100 prikupljenih bodova.

 • Član ima pravo da udruži bodove sa članovima uže porodice (bračni drug, roditelj, dete) ukoliko žive na istoj adresi.

 • Članovi uže porodice daju saglasnost za udruživanje bodova svojim potpisom na nagradnom kuponu.

 • Član (pravno lice) ima pravo da ustupi bodove na udruživanje bilo kome od ovlašćenih korisnika poslovne kartice uz pisanu, zvanično overenu, saglasnost.


PREUZIMANJE POKLONA

 • Članovi Diners Cluba s prebivalištem u Beogradu lično podižu nagrade u prostorijama Diners Cluba u Baba Višnjinoj 26, nakon što dobiju naše obaveštenje o datumu preuzimanja. Članovi Diners Cluba s prebivalištem u Novom Sadu lično podižu nagrade u novosadskoj poslovnici u Lovćenskoj 16, nakon dobijenog obaveštenja o datumu preuzimanja.

 • Poklone može da preuzme i osoba koju Član posebno ovlasti.

 • U ostale gradove nagrade šaljemo poštom. Poštarinu plaća primalac pošiljke.

 • Rok za isporuku nagrada je 30 dana od prijema nagradnog kupona.

 • Rok za preuzimanje artikala je 12 meseci od dana realizacije bodova (ne važi za vaucere).


VREDNOSNI BONOVI

 • Nagradne vrednosne bonove može da iskoristi isključivo osoba na koju glase do datuma navedenog na samom vrednosnom bonu (60 dana od ugovorenog datuma preuzimanja).

 • U slučaju da je vrednost usluge/kupovine manja od iznosa vrednosnog bona, smatraće se da je ceo vrednosni bon potrošen.

 • U slučaju da je vrednost usluge/kupovine veća od vrednosti vrednosnog bona, razlika se doplaćuje Diners Club karticom.

 • Rok za preuzimanje bonova je datum njegovog važenja koji je iskazan na samom vrednosnom bonu.


ZASTAREVANJE BODOVA

 • Bodovi zastarevaju ukoliko se ne iskoriste u roku od 36 meseci od dana njihovog obračuna.

 • Prilikom realizacije bodova kroz popunjene kupone, troše se prvo bodovi Člana koji je popunio kupon (i to hronološki - od najstarijih prema najnovijima), zatim bodovi prvog člana saglasnog za udruživanje (takođe hronološki), i tako redom dok se ne sabere potreban broj bodova za narudžbinu po kuponu.


GUBLJENJE BODOVA

 • Svi članovi koji otkažu članstvo ili kojima je članstvo otkazao Diners Club, gube pravo na realizaciju nagradnih bodova po otkazanim karticama. Svi članovi koji ne preuzmu artikle i vrednosne bonove u predviđenom roku gube bodove koji su za iste realizovani.


REKLAMACIJE

 • Član ima pravo da uloži žalbu na obračun broja bodova. Diners Club je u obavezi da žalbu razmotri do narednog Izveštaja o zaduženju.

 • Odobrene ili uručene nagrade se ne mogu naknadno zameniti.Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2017