Diners Card Alert

Usluga Diners Card Alert (DCA) je sistem za kontrolu transakcija nastalih upotrebom Diners Club kartice.

DCA je pre svega zaštita – ako dobijete poruku o transakciji, a karticu ne koristite, očigledno je da je u pitanju neka zloupotreba. Reagujte, ODMAH – pozovite dežurnu službu za sprečavanje zloupotreba (011) 344-0372 .

Usluga je besplatna.

AKTIVIRAJTE USLUGU
Copyright ©Diners Club International Belgrade, 2017